Breaking News

88% pracowników z Ukrainy pracuje poniżej swojego wykształcenia – raport OTTO

Polski rynek pracy nadal nie wykorzystuje w pełni potencjału jaki stanowią pracownicy
z Ukrainy. Według raportu OTTO Work Force Polska aż 95% badanych Ukraińców, zatrudnionych w Polsce, posiada wykształcenie średnie lub wyższe, a tylko 12% pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem.

Pracownicy z Ukrainy od kilku lat wspierają polski rynek pracy, szczególnie w branży budowlanej, przemysłowej, logistyce i handlu.

Bardzo duże zainteresowanie Ukraińcami widać wśród międzynarodowych firm, które mają doświadczenie w zarządzaniu wielokulturowym środowiskiem pracy. Mimo, że obywatele Ukrainy są cenieni na polskim rynku pracy to zdecydowana większość wykonuje prace poniżej swoich kompetencje, wymagające wykształcenia niższego niż posiadane. Poniżej swoich kwalifikacji pracuje aż 88% badanych Ukraińców. Oznacza to, że istnieje luka pomiędzy potencjalnymi umiejętnościami, jakie może zaoferować dany pracownik, a tymi rzeczywiście wykorzystywanymi.

Największa grupa osób, które wzięły udział w badaniu, posiada wykształcenie średnie (54%). Osób z wykształceniem wyższym było 41%, a podstawowym 5%. Mimo tego, że zdecydowana większość badanych posiada minimum średnie wykształcenie, to są oni zatrudniani przede wszystkich na najniższych stanowiskach i wykonują prace fizyczne.

Z raportu OTTO Work Force Polska wynika, że 51% badanych obywateli Ukrainy pracuje na stanowiskach w zakładach produkcyjnych, a 40% wykonuje inne prace fizyczne. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym zadeklarowało jedynie 2% badanych, a w charakterze pracownika administracyjnego 4%.

Skala problemu związanego z pracą poniżej poziomu wykształcenia u pracowników ukraińskich jest bardzo duża. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na polskim rynku pracy, który cierpi na niedobór pracowników przede wszystkim niższego szczebla i takich wakatów oferuje najwięcej. Ponadto bardzo dużą barierę stanowi niewystarczająca znajomość języka polskiego. W obliczu poprawiającej się sytuacji gospodarczej na Ukrainie i rosnących zarobków, możemy prognozować, że część pracowników wróci do kraju, by pracować tam na stanowiskach adekwatnych do wykształcenia – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Polska.

***

Informacje pozyskane w badaniu pochodzą od 500 pracowników tymczasowych z Ukrainy, zatrudnionych poprzez OTTO Work Force Polska sp. z o.o. Wywiady zostały zrealizowane w listopadzie 2019 roku. Przekazane w nich opinie przeanalizowała i opracowała agencja badawcza PBS Sp. z o.o.

Kontakt do mediów:

Jolanta Jamioł-Juszczak, Communication Coordinator

tel.: 519 687 787

e-mail: [email protected]

***

Spółka OTTO Work Force powstała w roku 2000 i z biegiem lat stała się jedną z największych międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy w Europie. Firma OTTO obecnie jest jednym z liderów zatrudnienia w Europie Środkowo Wschodniej, a także w Holandii i Niemczech. OTTO wierzy w europejski rynek pracy bez granic i stawia na internalizację, innowację i okazywanie szacunku imigrantom zarobkowym. Grupa OTTO posiada sieć biur w Niemczech, Polsce, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Mołdawii, Rumunii i Holandii oraz na Węgrzech, Słowacji i Ukrainie. Każdego dnia ponad 20 000 pracowników tymczasowych pracuje w Europie za pośrednictwem OTTO. Od 2018 r. firma OTTO rozpoczęła strategiczną współpracę z globalną grupą HR „OUTSOURCING Inc.” z łącznym przychodem ponad 2 mld euro.

Dodaj komentarz