Breaking News

CEO 3AW Network doceniony przez kapitułę konkursu CEO Club

3 marca 2020 w Madrycie, podczas pierwszej edycji konkursu “CEO Roku” organizowanej przez organizację Club CEO, Miguel Ángel Rodríguez Caveda, Prezes Agencji 3AW w Hiszpanii oraz międzynarodowej sieci 3AW Network, wyróżniony został tytułem „Prezesa Roku”, m.in. w dowód uznania za swoje zasługi na rzecz międzynarodowej ekspansji. Polska agencja LoveBrands Relations do sieci dołączyła w maju 2019 roku.

3AW to niezależna międzynarodowa organizacja o szerokiej wizji strategicznej, specjalizująca się w komunikacji, zakupie mediów, rozwiązaniach cyfrowych, public relations, marketingu i innych działaniach kreatywnych. Ma cztery główne biura w Meksyku, Brazylii, USA i Hiszpanii,
a ponadto sieć afiliowanych agencji. Od maja 2019 roku reprezentowana jest w Polsce przez agencję strategicznej komunikacji zintegrowanej LoveBrands Relations.

Przyznanie tytułu “Prezesa Roku” Miguelowi Ángelowi Rodríguezowi Cavedzie kapituła konkursu
Club CEO argumentowała właśnie sukcesami, jakie sieć 3AW odniosła na  globalnych rynkach.
W sposób szczególny wyróżniono Cavedę za działania w Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Dziś sieć 3AW obejmuje ponad 20 agencji na 4 kontynentach, a oprócz działań komercyjnych prężnie angażuje się w działania pro bono wykorzystując do tego know-how lokalnych agencji.

Przykładem takiego działania jest wsparcie przez 3AW organizacji non-profit Emily’s Entourage (Towarzystwo Emily), która wypowiedziałq walkę mukowiscydozie, a zwłaszcza jej najrzadszym, niepoddającym sie leczeniu mutacjom. Chorzy z mukowiscydozą żyją piętnem nieuchronnej i przedwczesnej śmierci, zwykle z powodu niewydolności oddechowej. Ich życie kręci się wokół rehabilitacji, przestrzegania rygorystycznej diety, zażywają tysięce sztuk leków rocznie. W ostatnim stadium choroby praktycznie nie opuszczają łóżka szpitalnego. Celem organizacji jest zbiórka środków na finansowanie badań naukowych nad nowymi, skutecznymi i bezpiecznymi lekami na mukowiscydozę.

“Walka z chorobami rzadkimi, takimi jak mukowiscydoza, wymaga efektywnej komunikacji i jesteśmy dumni, że w ten sposób możemy ją wesprzeć” – powiedział Miguel Angel Rodriguez Caveda, CEO 3AW Network.

“Konieczne jest podnoszenie świadomości społecznej, by móc wykrywać mukowiscydozę jak najwcześniej, ale kluczowe jest wsparcie zbiórki na badania naukowe nad nowymi lekami na tę chorobę. W ten sposób jesteśmy w stanie przyspieszyć pracę nad nowymi terapiami dla 10% chorych na mukowiscydozę typu 1, dla których nie ma jeszcze skutecznego leku.

“LoveBrands Relations od początku swojej działaności specjalizuje się między innymi w działaniach komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia” – tłumaczy Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Relations. “Wspieramy także pro bono wybrane organizacje NGO, dlatego z radością zaoferujemy swoje usługi komunikacyjne w Polsce także organizacji Emily’s Entourage”. 

W Polsce wszystkie dzieci urodzone po lipcu 2009 roku są objęte programem badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy. Ważne jest jednak podnoszenie świadomości czym jest ta choroba, jak się ją leczy oraz jakie istnieją możliwości godnego i dłuższego życia z tą chorobą.

Dodaj komentarz