Breaking News

Czym zajmuje się kancelaria komornicza?

kancelaria komornicza

Kiedy ktoś jest Ci winien pieniądze, próbujesz na różne sposoby je odzyskać. Kiedy nie potrafisz zrobić tego samodzielnie, wynajmujesz firmę windykacyjną. Kiedy i ta nie potrafi zrealizować zadania, kierujesz sprawę do sądu, który po przeprowadzeniu postępowania, zleca ściągnięcie długu kancelarii komorniczej. Jeśli zastanawiałeś się, jakie są obowiązki komornika i czym zajmuje się kancelaria komornicza, czytaj dalej. 

W jaki sposób komornik egzekwuje długi swoich klientów

Choć komornik sądowy działa przy sądzie rejonowym i jest funkcjonariuszem publicznym, to nie jest pracownikiem państwowym. Rola komornika jest o tyle skomplikowana, że choć prowadzi własną firmę i rozlicza się z uzyskiwanych dochodów, nie może sobie sam wybierać klientów. Wszelkie działania, jakie podejmuje kancelaria komornicza w Łukowie, są efektem orzeczenia sądowego. Na podstawie wyroku sądowego zapada decyzja o ściąganiu długu przez komornika.

Wszelkie działania, jakie może podjąć kancelaria komornicza, są bardzo dokładnie określone w kodeksie postępowania cywilnego. Działania te opierają się przymusie egzekucyjnym. Egzekwowanie przez komorników zawsze ma miejsce ze składników majątku dłużnika, które zostały wskazane przez wierzyciela. Zanim nastąpi egzekucja długu, dłużnik jest o tym fakcie powiadamiany, a komornik ustala wartość jego majątku i przystępuje do jego zajęcia w części lub całości.

Jak uzyskać pomoc komornika w ściągnięciu długu

Jeszcze zanim komornik sądowy w Łukowie rozpocznie swoje działania, wierzyciel musi uzyskać odpowiedni tytuł egzekucyjny. Tytuł ten musi posiadać sądową klauzulę wykonalności. Aby tak się stało, musi zostać przeprowadzone postępowanie sądowe, a egzekucja długu musi zostać ustanowiona w wyroku.

Kancelaria komornicza zwykle zajmuje się egzekucją należności pieniężnych. Zwykle sprawy tego typu dotyczą alimentów i różnego rodzaju finansowych zobowiązań. Czasem jednak zdarzają się egzekucje świadczeń niepieniężnych, które dotyczą nieruchomości lub konkretnych przedmiotów.

Dodaj komentarz