Breaking News

Czym zajmuje się kancelaria komornicza?

Kiedy ktoś jest Ci winien pieniądze, próbujesz na różne sposoby je odzyskać. Kiedy nie potrafisz zrobić tego samodzielnie, wynajmujesz firmę windykacyjną. Kiedy i ta nie potrafi zrealizować zadania, kierujesz sprawę do sądu, który po przeprowadzeniu postępowania, zleca ściągnięcie długu kancelarii komorniczej. Jeśli zastanawiałeś się, jakie są obowiązki komornika i czym zajmuje się kancelaria komornicza, czytaj dalej. 

W jaki sposób komornik egzekwuje długi swoich klientów

Choć komornik sądowy działa przy sądzie rejonowym i jest funkcjonariuszem publicznym, to nie jest pracownikiem państwowym. Rola komornika jest o tyle skomplikowana, że choć prowadzi własną firmę i rozlicza się z uzyskiwanych dochodów, nie może sobie sam wybierać klientów. Wszelkie działania, jakie podejmuje kancelaria komornicza w Łukowie, są efektem orzeczenia sądowego. Na podstawie wyroku sądowego zapada decyzja o ściąganiu długu przez komornika.

Wszelkie działania, jakie może podjąć kancelaria komornicza, są bardzo dokładnie określone w kodeksie postępowania cywilnego. Działania te opierają się przymusie egzekucyjnym. Egzekwowanie przez komorników zawsze ma miejsce ze składników majątku dłużnika, które zostały wskazane przez wierzyciela. Zanim nastąpi egzekucja długu, dłużnik jest o tym fakcie powiadamiany, a komornik ustala wartość jego majątku i przystępuje do jego zajęcia w części lub całości.

Jak uzyskać pomoc komornika w ściągnięciu długu

Jeszcze zanim komornik sądowy w Łukowie rozpocznie swoje działania, wierzyciel musi uzyskać odpowiedni tytuł egzekucyjny. Tytuł ten musi posiadać sądową klauzulę wykonalności. Aby tak się stało, musi zostać przeprowadzone postępowanie sądowe, a egzekucja długu musi zostać ustanowiona w wyroku.

Kancelaria komornicza zwykle zajmuje się egzekucją należności pieniężnych. Zwykle sprawy tego typu dotyczą alimentów i różnego rodzaju finansowych zobowiązań. Czasem jednak zdarzają się egzekucje świadczeń niepieniężnych, które dotyczą nieruchomości lub konkretnych przedmiotów.

Dodaj komentarz