Breaking News

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które może pomóc w pokryciu kosztów związanych z pochówkiem bliskiej osoby. Warto wiedzieć, kto ma prawo do tego świadczenia oraz jakie dokumenty są potrzebne do jego uzyskania. W artykule omówimy główne kwestie związane z ubieganiem się o zasiłek pogrzebowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zasiłek pogrzebowy z ZUS – jak go uzyskać i na co zwrócić uwagę?

Pierwszą kwestią, jaką należy wyjaśnić, jest to, kto ma prawo ubiegać się o zasiłek pogrzebowy od ZUS. Według przepisów, są to osoby będące członkami rodziny zmarłego oraz te, które poniosły koszty pochówku. Warto dodać, że jeśli kilka osób poniosło te koszty, świadczenie przysługuje tylko jednej z nich.

Aby wystąpić o zasiłek pogrzebowy z ZUS, zwany potocznie kredytowaniem kosztów pogrzebu Piekary Śląskie, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Do wniosku należy dołączyć oryginał faktury za usługę pogrzebową oraz receptę na zakup urny. W przypadku, gdy osoba zmarła na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, należy dostarczyć również zaświadczenie o tym fakcie.

Jak wygląda procedura ubiegania się o zasiłek pogrzebowy?

Po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów, wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego należy złożyć w ZUS nie później niż 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, którą chcemy pochować. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien udzielić odpowiedzi na wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Jeśli decyzja jest pozytywna, świadczenie zostanie przekazane w formie przelewu na konto bankowe wnioskodawcy lub pocztą w formie przekazu pocztowego.

Warto również pamiętać, że zasiłek pogrzebowy może być przyznany tylko raz, dlatego ważne jest, aby dokładnie określić, która osoba z rodziny będzie się o niego ubiegać. Specjaliści z firmy Usługi Pogrzebowe Fuchs podpowiadają, że w przypadku wątpliwości warto skonsultować się z pracownikiem ZUS, który pomoże wyjaśnić wszelkie niejasności i udzieli niezbędnych informacji.

Dodaj komentarz