Breaking News

Jak wygląda proces faktoringu?

Obecnie wiele dużych i małych firm z różnych branż oferuje swoim kontrahentom faktury z wydłużonym terminem płatności. Często jednak czas oczekiwania na ich zapłatę to 30, 60, a nawet 120 dni. Żeby uniknąć zatorów płatniczych i zachować płynność finansową, a jednocześnie móc nadal oferować atrakcyjny dla klientów kredyt kupiecki, a więc zachować konkurencyjność na rynku, przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usługi faktoringu. Na czym ona polega i jak wygląda taki proces? Podpowiadamy.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa świadczona przez faktora, czyli firmę, która zajmuje się wykupywaniem nieprzeterminowanych faktur za gotówkę. Pozwala ona więc na odmrożenie środków finansowych, na które przedsiębiorca musiałby czekać nawet kilka miesięcy. Faktoring online polega na wypłaceniu zaliczki przez firmę faktoringową przedsiębiorcy, który przekazał jej nieprzeterminowane faktury. Kiedy jego kontrahent opłaci należność wynikającą z tego dokumentu, wówczas faktor przesyła przedsiębiorcy pozostałą należność. Nie jest to usługa bezpłatna, ponieważ na jej koszt składa się zazwyczaj prowizja naliczana jako procent od finansowanej kwoty, a także dzienne oprocentowanie oparte o stawce WIBOR.

Proces faktoringu krok po kroku

Proces faktoringu nie jest skomplikowany, dlatego usługa ta obecnie jest tak popularna wśród przedsiębiorców. Po podpisaniu umowy faktoringowej z firmą oferującą tego typu usługi, w ramach której ustalany jest między innymi limit faktoringowy, można zacząć realizować pierwsze faktury. 

Klient firmy faktoringowej, który jest dostawcą lub sprzedawcą dla swoich kontrahentów, wystawia im fakturę z wydłużonym terminem płatności, następnie przedstawia ją faktorowi. Ten po zweryfikowaniu takiego dokumentu, wypłaca faktorantowi zaliczkę. Zazwyczaj wynosi ona do 80% wartości faktury. Następnie czeka, aż kontrahent faktoranta prześle na konto firmy faktoringowej należność wynikającą z wystawionej faktury. W momencie, kiedy otrzyma zapłatę, przekazuje pozostałą część, pomniejszoną o wszelkie opłaty wynikające z tej usługi faktorantowi.

Jakie firmy mogą skorzystać z usług faktoringowych?

Z usług faktoringowych mogą korzystać praktycznie wszystkie firmy. Dlatego opcja ta jest chętnie wybierana zwłaszcza przez przedsiębiorstwa, które funkcjonują od dość niedawna na rynku, a więc nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu odnawialnego w banku. Faktoring pozwala im utrzymać płynność finansową, a jednocześnie wyróżnić się na tle konkurencji i proponować kontrahentom fakturę z wydłużonym terminem płatności.

Dodaj komentarz