Breaking News

Jak zbudowane są oczyszczalnie biologiczno-chemiczne?

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne odgrywają kluczową rolę w procesie oczyszczania ścieków, dbając o naszą planetę i zapewniając dostęp do czystej wody. Jak właściwie są zbudowane te skomplikowane mechanizmy? W tym artykule przyjrzymy się bliżej budowie oczyszczalni biologiczno-chemicznych. Pozwoli to zrozumieć jak działają i dlaczego są tak ważne dla naszego środowiska.

Biologiczna część oczyszczalni

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne składają się z wielu ważnych komponentów. Aby lepiej zrozumieć ich funkcjonowanie należy przyjrzeć się procesowi biologicznemu, który tam zachodzi. W głównej części oczyszczalni mikroorganizmy, takie jak bakterie i drożdże, pełnią najważniejszą rolę. Te małe istoty mikroskopijne są zdolne do rozkładania zanieczyszczeń organicznych obecnych w ściekach.

Mikroorganizmy te rozwijają się w osadnikach bądź reaktorach biologicznych, gdzie mają dostęp do tlenu i odpowiednich warunków temperatury. Proces ten nazywany jest procesem biologicznego utleniania i jest kluczowym etapem oczyszczania ścieków. Bakterie, przy użyciu tlenu, rozkładają substancje organiczne na mniej szkodliwe produkty, takie jak woda i dwutlenek węgla. To właśnie część biologiczna oczyszczalni jest sercem całego procesu.

Rola chemii w oczyszczalniach

Proces biologicznego utleniania nie jest w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń, dlatego potrzebny jest komponent chemiczny. W tej części procesu, zaawansowane technologie chemiczne są używane do usunięcia resztek zanieczyszczeń organicznych, metali ciężkich i innych substancji szkodliwych, które mogłyby przetrwać proces biologiczny.

Jednym z kluczowych procesów chemicznych jest flokulacja, która polega na dodaniu substancji chemicznych, zwanych flokulantami, które pomagają zlepić mniejsze cząstki w większe agregaty. Te większe agregaty łatwiej osadzają się na dnie osadnika i mogą być usunięte, pozostawiając oczyszczoną wodę. Procesy chemiczne mogą być używane do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych, takich jak fosfor czy azot, które mogą stanowić zagrożenie dla ekosystemów wodnych.

Dodaj komentarz