Breaking News

Jak zlecić doręczenie korespondencji przez komornika?

Obecnie doręczanie korespondencji do osób pozwanych może odbywać się również przez komornika. W jaki sposób można zlecić doręczenie pism, gdy adresat ich nie odbiera?

Doręczanie pism z sądu – jak zrobić to skutecznie?

Sąd ma obowiązek informowania o prowadzonych sprawach osoby pozwane, dlatego też w tym celu wysyła się do nich korespondencję listowną. Niestety, nie zawsze pozwany jest chętny do odbioru takiej przesyłki.

Obowiązujące dotychczas prawo wskazywało, że jeżeli osoba otrzymująca korespondencję sądową nie odbierze jej po dwukrotnej awizacji, uznawano, że przesyłka ta i tak została dostarczona. Powodowało to wiele problemów, dlatego wprowadzono w życie nowe prawo, które upoważnia komorników do przekazywania korespondencji sądowej.

Czym jest doręczenie komornicze?

Termin jak doręczenie komornicze odnosi się do doręczenia korespondencji sądowej przez komornika.

O tym, że pisma mają być doręczone przez komornika, informuje przewodniczący, który przekazuje takie informacje powodowi. Ma to miejsce wtedy, gdy osoba pozwana nie odebrała przesyłki pomimo powtórnego zawiadomienia. Wtedy pozwany na własny koszt zleca doręczenie pisma przez komornika z kancelarii komorniczej.

Jeżeli konieczne jest doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ może wtedy odebrać zlecenie na jej dostarczenie od powoda i musi w określonym terminie dostarczyć przesyłkę do pozwanego. W przypadku, gdy mu się to nie uda, wtedy musi przekazać stosowny raport do powoda.

W jaki sposób zlecić doręczenie korespondencji przez komornika?

Żeby doręczyć korespondencję przez komornika, konieczne jest zwrócenie się bezpośrednio do niego w kancelarii komorniczej. W tym celu należy także przygotować odpowiedni wniosek.

Dokładne informacje o tym, w jaki sposób zlecić doręczenie korespondencji, można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych kancelarii komorniczych. Dostępne są tam również wzory wniosków o doręczenie, które należy pobrać i wypisać.

Ile kosztuje doręczenie przez komornika?

W przypadku doręczeń komorniczych stosowane są ujednolicone stawki, które zostały wyznaczone przez przepisy.

Jednolita stawka za doręczenie przez komornika wynosi 60 złotych. Za dojazd pobierana jest zryczałtowana stawka 20 złotych, która naliczana jest wtedy, gdy adresat korespondencji mieszka w odległości minimum 10 kilometrów od kancelarii. W przypadku gdy nie ma adresu pozwanego, pobierana jest opłata 40 złotych za ustalenie innego adresu.

Zastosowanie doręczenia komorniczego powoduje, że pismo może skutecznie dotrzeć do osoby pozwanej.

Dodaj komentarz