Breaking News

Komornik sądowy: kiedy można narazić się na egzekucję komorniczą?

Wiadomość o egzekucji komorniczej nie jest niczym przyjemnym. Kim dokładnie jest komornik sądowy? Kto narażony jest na prowadzoną przez niego egzekucję? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące czynności komorniczych prowadzonych w stosunku do dłużników!

Komornik sądowy – kim jest?

Komornikiem sądowym nazywa się przedstawiciela władzy publicznej, który specjalizuje się w odzyskiwaniu należności dla wierzycieli. Komornicy świadczą swoje usługi przy sądzie rejonowym.

Główną specjalnością komornika jest prowadzenie czynności egzekucyjnych – egzekucji komorniczych. Polegają one na poszukiwaniu oraz odebraniu należności dłużnika i przekazaniu ich wierzycielowi.

Warto jednocześnie podkreślić, że komornik nie jest windykatorem. Windykator to osoba, której celem jest odzyskanie długu poprzez doprowadzenie do ugody z dłużnikiem. Z kolei komornik zajmuje mienie dłużnika, które ma pokryć zadłużenie. Windykator nie ma zatem takich samych uprawnień jak komornik.

Kto narażony jest na egzekucję komornika sądowego?

Na egzekucje komornicze narażone są osoby z długami, które nie zostały spłacone. Wówczas wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu, który następnie rozpoznaje sprawę i po przyznaniu racji wierzycielowi wystawia odpowiedni wyrok.

Do egzekucji komorniczej może dojść na skutek niespłaconych:

  • pożyczek
  • kredytów
  • rachunków
  • faktur
  • mandatów
  • kar administracyjnych
  • alimentów

Warto też wskazać, że egzekucja może dotyczyć sytuacji kradzieży tożsamości. Dochodzi do niej głównie na skutek kradzieży danych z dowodu osobistego. Wtedy złodziej może wziąć na dane z dokumentu pożyczkę lub zawrzeć umowy, a ich spłata spada wtedy na ofiarę. Wówczas konieczne jest zgłoszenie sprawy do komornika i na policję.

Kiedy komornik może wykonać egzekucję komorniczą?

Egzekucja komornicza może być wykonana jedynie po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności. Wówczas wierzyciel może przekazać do komornika wyrok sądowy, na podstawie którego komornik może rozpocząć powadzenie działań egzekucyjnych.

Zatem wtedy, gdy sprawa jest jeszcze na etapie windykacji, dłużnik ma możliwość zawarcia ugody z wierzycielem i może uniknąć skazującego wyroku sądowego oraz egzekucji prowadzonej przez komornika.

Wierzyciele, którzy chcą odzyskać należności, mogą zrobić to w wybranej przez siebie kancelarii komorniczej (nie dotyczy to egzekucji z nieruchomości). Gdy potrzebny jest sprawdzony komornik sądowy Gliwice – https://www.komornikgliwice.com/ to miasto, gdzie również można skorzystać z kompleksowego wsparcia przy odzyskiwaniu długów.

Dodaj komentarz