Breaking News

Kto odwiedza serwis noclegowy Nocowanie.pl?

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się i sprawdzić kim są internauci planujący wyjazdy i podróże oraz szukający noclegów w kraju. Ponad połowa z nich to kobiety, a najwięcej użytkowników mieszka w województwie mazowieckim.

Mazowieckie w czołówce

Z danych na temat osób korzystających ze serwisu Nocowanie.pl wyłania się bardzo ciekawy profil użytkownika. Ponad połowa osób, które w lipcu odwiedziły serwis noclegowy, to kobiety (57 proc.) (źródło Gemius/PBI).

Nieco ponad jedna trzecia użytkowników (36 proc.) mieszka na wsi. A co siódma (14 proc.) osoba odwiedzająca Nocowanie.pl pochodzi z województwa mazowieckiego, następie na czele są mieszkańcy śląskiego (12 proc.) i wielkopolskiego (11 proc.), pozostałe województwa nie przekraczają nawet 10 proc.

Wykształceni i zamożni

Wśród internautów odwiedzających Nocowanie.pl jedną czwartą stanowią osoby w wieku 35-44 lat (25 proc.). Drugą liczną grupę stanowią użytkownicy w przedziale wiekowym 25-34 (22 proc.).

Ponad jedna czwarta (26 proc.) odwiedzających serwis posiada wykształcenie średnie, taka sama grupa (26 proc.) legitymuje się również wykształceniem wyższym.

Najliczniej reprezentowane grupy zawodowe to uczeń oraz student (15 proc.) oraz specjaliści, osoby wykonujące wolne zawody (11 proc.). Co dziesiąty użytkownik (10 proc.) deklaruje dochody swojego gospodarstwa domowego w przedziale 2001-2500 zł.

Dodaj komentarz