Breaking News

Obróbka strumieniowo-ścierna w produkcji przemysłowej

Obróbka strumieniowo–ścierna to jedna z kluczowych metod stosowanych w przemyśle, służąca do efektywnego i dokładnego czyszczenia, wygładzania oraz przygotowania powierzchni różnych materiałów i elementów. Technika ta polega na wykorzystaniu strumienia ściernego pod ciśnieniem, który usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz nadaje odpowiednią fakturę powierzchni. 

Zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu

Z racji swojej uniwersalności, obróbka strumieniowo–ścierna doskonale sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu. Metoda ta jest szczególnie popularna w przemyśle metalowym, automotive, lotniczym, energetycznym czy chemicznym. Obróbka strumieniowo–ścierna pozwala na precyzyjne czyszczenie elementów maszyn czy konstrukcji stalowych przed malowaniem lub pokrywaniem powłoką ochronną. Jest również używana do przygotowywania powierzchni pod spawanie oraz przy regeneracji i konserwacji narzędzi i części maszyn. W przemyśle stoczniowym jest wykorzystywana do usuwania korozji, farb i innych zanieczyszczeń ze statków oraz konstrukcji portowych.

Techniki obróbki strumieniowo–ściernej

Wyróżnia się kilka podstawowych technik obróbki strumieniowo–ściernych, które różnią się rodzajem ścierniwa i sposobem jego aplikacji. Pierwszą z nich jest piaskowanie, polegające na użyciu ścierniwa w postaci piasku kwarcowego lub innych materiałów, takich jak granat czy szkło. Kolejną metodą jest śrutowanie, gdzie używa się drobnych kulek stalowych lub innych materiałów metalowych. Coraz większą popularność zdobywa również sodowanie, czyli metoda stosująca wodorowęglan sodu jako ścierniwo, szczególnie przydatna w przypadku delikatnych powierzchni wymagających precyzyjnej obróbki. Współcześnie stosuje się także specjalistyczne techniki, takie jak hydro-piaskowanie (łączące siłę wody i ścierniwa) oraz wykorzystujące suchy lód.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

Obróbka strumieniowo–ścierna może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz oddziaływać na środowisko naturalne. Z tego powodu przedsiębiorstwa stosujące tę metodę muszą dbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, takie jak stosowanie specjalistycznych kabin oraz środków ochrony indywidualnej (np. maski przeciwpyłowe, okulary ochronne czy rękawice). Ważnym aspektem jest także dbałość o środowisko poprzez odpowiednią gospodarkę odpadów powstających w wyniku obróbki strumieniowo–ściernej.

Dodaj komentarz