Breaking News

Od pracy tymczasowej do stałej – transformacja formy zatrudnienia

Z pojęciem pracy tymczasowej wiąże się sporo mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że decydując się na tę formę zatrudnienia, pracownik skazany jest na pracę bez perspektyw w firmie, z której po krótkim czasie i tak będzie musiał odejść. Okazuje się jednak, że szczególnie w czasach tzw. „rynku pracownika” i ciągłych braków kadrowych pracodawcy coraz częściej zatrudniają pracowników tymczasowych na stałe. Taka forma współpracy stanowi więc dobry sposób nie tylko na znalezienie odpowiedniego pracownika, ale również odpowiedniego pracodawcy.

Angażowanie pracowników tymczasowych pozwala organizacjom w dynamiczny sposób reagować na nagłe zapotrzebowanie i oczekiwania rynku. To sprawdzone rozwiązanie w sytuacjach, gdy firma rozpoczyna realizację nowych projektów, niespodziewanie otrzymuje duże zamówienie lub gdy jeden ze stałych pracowników idzie na dłuższy urlop lub zwolnienie lekarskie. Warto jednak pamiętać, że to korzystne rozwiązanie także dla drugiej strony, a więc dla osób poszukujących pracy, które mają trudność ze znalezieniem stałego zatrudnienia, chcą zdobyć nowe doświadczenie lub sprawdzić się w nowej dla siebie branży.

W sytuacji, gdy firma potrzebuje dodatkowego wsparcia, pracodawca zwykle zwraca się do Agencji Pracy Tymczasowej.

Ta weryfikuje oczekiwania względem kandydata i wybiera spośród osób dostępnych w swojej bazie te, które najlepiej odpowiadają przedstawionym wymaganiom. Firma dokonuje ostatecznego wyboru, a następnie Agencja Pracy Tymczasowej deleguje pracownika tymczasowego do pracy na rzecz oraz pod kierownictwem swojego klienta, nazwanego w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych „pracodawcą użytkownikiem”. Podczas realizacji swoich zadań pracownik tymczasowy poznaje daną organizację, a pracodawca użytkownik ma możliwość poznania i zweryfikowania jego umiejętności i kompetencji. I mimo że ta forma zatrudnienia charakteryzuje się – jak sama nazwa wskazuje – tymczasowością, w wielu przypadkach obie strony stają przed szansą nawiązania stałej współpracy. – Możemy opowiedzieć wiele historii o osobach, którym praca tymczasowa pozwoliła odnieść znaczący sukces w nowej branży lub odnaleźć swoje miejsce zawodowe – mówi Magdalena Żmijewska-Rydelek, Dyrektor ds. Zatrudnienia Zewnętrznego w firmie People. – Z racji tego, że misją naszej organizacji jest łączenie pracowników i pracodawców, każda taka transformacja, w której pracownik tymczasowy znajduje stałe zatrudnienie, jest dowodem na to, że celnie zidentyfikowaliśmy oczekiwania obu stron, ich aspiracje i możliwości – dodaje Magdalena Żmijewska-Rydelek.

Szczególnie ze względu na obecną sytuację na rynku pracy, różne firmy, niezależnie od branży, coraz chętniej korzystają z możliwości zatrzymania w swojej strukturze dobrego pracownika.

Pracownik tymczasowy ma też możliwość brania udziału w wewnętrznych rekrutacjach, a z racji znajomości firmy i jej procedur, ma dużą szansę na otrzymanie propozycji pracy stałej. Praca tymczasowa może być również traktowana jak okres próbny zarówno dla pracownika tymczasowego, jak i pracodawcy użytkownika. Firma chętniej zatrudni bowiem osobę sprawdzoną, znającą wewnętrzne procesy i procedury, skracając tym samym okres wdrożenia i ograniczając ryzyka związane z nietrafionym procesem rekrutacyjnym. – W niektórych przypadkach od początku wiadomo, że tymczasowy projekt może stać się stałym zatrudnieniem, czasami jednak o taką szansę pracownik musi się dodatkowo postarać. W każdej z tych sytuacji bardzo wiele zależy od postawy samego pracownika – jego zaangażowania i motywacji, aby związać się z firmą na dłużej. Warto więc podkreślić, że praca tymczasowa ma największe szanse zamienić się w stałą, jeśli współpracą usatysfakcjonowane są obie strony – tłumaczy Magdalena Żmijewska-Rydelek.

Praca tymczasowa jest też okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego na początku drogi zawodowej, ponieważ stanowi stosunkowo łatwy sposób na sprawdzenie się w różnych zawodach i branżach. Zdobywanie doświadczenia, kompetencji i umiejętności poprzez zadania realizowane podczas pracy tymczasowej może pozwolić precyzyjniej określić kierunek przyszłego rozwoju zawodowego. Pracodawca natomiast niweluje w ten sposób ryzyko niedopasowania organizacyjnego, a długofalowe zobowiązania może podejmować w stosunku do już sprawdzonych pracowników tymczasowych.

Magdalena Żmijewska-Rydelek – Dyrektor ds. Zatrudnienia Zewnętrznego w People. Z rynkiem usług rekrutacyjnych, pracy tymczasowej i outsourcingu związana od ponad 20 lat. Od 2006 roku odpowiedzialna w People za rozwój i standardy działań w usługach pracy tymczasowej i outsourcingu.  Współpracowała i współpracuje z klientami z różnych branż wdrażając elastyczne formy zatrudniania oraz usługi administracyjno-biurowe i kadrowo-płacowe wykorzystując sprawdzone rozwiązania i swoją wiedzę ekspercką z zakresu prawa pracy.

Dodaj komentarz