Breaking News

Odszkodowanie za kolizję a wypadek. Co warto wiedzieć?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych kolizji i wypadków drogowych. Wiele osób, które ucierpiały w takich sytuacjach, zastanawia się, jak dochodzić swoich praw i odszkodowań za poniesione szkody. Warto poznać różnicę między wypadkiem a kolizją oraz przepisy obowiązujące na terenie Polski, które regulują kwestie odszkodowań.

Czym różni się kolizja od wypadku?

Chociaż wiele osób używa tych dwóch określeń zamiennie, to jednak istnieje ważna różnica pomiędzy nimi. Kolizja to zdarzenie drogowe, w wyniku którego następuje uszkodzenie pojazdów lub innych przedmiotów, ale nie dochodzi do obrażeń ciała uczestników ruchu drogowego. Wypadek zaś to zdarzenie, w którym przynajmniej jedna osoba odnosi obrażenia ciała lub ginie. Różnica ma kluczowe znaczenie przy dochodzeniu odszkodowań.

Jak zgłasza się wypadek, a jak kolizję?

W przypadku kolizji należy postępować zgodnie z przepisami prawa. Po pierwsze, uczestnicy zdarzenia powinni wymienić się danymi osobowymi oraz informacjami o pojazdach (marka, model, numer rejestracyjny) i ubezpieczeniach OC. Następnie warto sporządzić oświadczenie, w którym opisane są okoliczności zdarzenia, oraz zgłosić kolizję na policję, jeśli doszło do znaczących uszkodzeń majątkowych lub uczestnicy nie mogą dojść do porozumienia. Jeżeli kolizja została spowodowana przez inną osobę, warto zgłosić szkodę w firmie ubezpieczeniowej sprawcy.

Jeśli doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego odnoszą obrażenia ciała, obowiązkowe jest wezwanie służb ratowniczych i policji na miejsce zdarzenia. Następnie należy zgłosić szkodę w firmie ubezpieczeniowej sprawcy oraz ewentualnie własnej, jeśli posiadamy dodatkowe ubezpieczenie np. AC. W przypadku poważnych obrażeń ciała, możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie za ból i cierpienie oraz szkody majątkowe.

Odszkodowania za wypadek a za kolizję

W Polsce prawo reguluje kwestie odszkodowań za szkody wynikłe z kolizji czy wypadków drogowych. Jeżeli chcesz uzyskać za kolizję odszkodowanie w Rzeszowie lub innym mieście , musisz pamiętać, że przysługuje ono wyłącznie tym, którzy ponieśli szkodę na skutek działania innej osoby. Kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak stopień winy sprawcy, wartość pojazdu czy koszty leczenia. Warto pamiętać, że odszkodowanie może być zmniejszone, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub nie zgłosił jej we właściwym terminie.

W przypadku kolizji czy wypadków drogowych, ważne jest odpowiednie postępowanie oraz znajomość zasad dotyczących odszkodowań. Pamiętajmy również o możliwości skorzystania z pomocy prawnika w trakcie procesu dochodzenia swoich praw.

Dodaj komentarz