Breaking News

Polacy najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie

  • Ponad 25 proc. Polaków codziennie odczuwa stres w pracy, co daje nam niechlubną, ostatnią pozycję w Europie. Pod względem reprezentowanych zawodów, do codziennego stresu przyznaje się najwięcej finansistów i pracowników sektora ochrony zdrowia.
  • Stres jest również jedną z barier, która uniemożliwia efektywniejszą pracę, a nieprawidłowy balans między życiem prywatnym a zawodowym odczuwa więcej kobiet niż mężczyzn. 

Wyniki raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” pokazują, że najbardziej zestresowanymi pracownikami w Polsce są ci zatrudnieni w branży finansowej i medycznej – aż 38 proc. zatrudnionych przyznaje, że odczuwa codzienny stres. Najmniej stresują się z kolei pracownicy sektora IT. Co dziesiąty z nich przyznaje, że nigdy nie odczuwa tego stanu w swojej pracy.

Stres ma nie tylko wpływ na naszą kondycję psychiczną, ale często też utrudnia pracę. Wyniki raportu ADP „Workforce View in Europe 2019 r.” wskazują, że ponad 28 proc. naszych rodaków odczuwa stres w pracy kilka razy w tygodniu, a co czwarty zatrudniony stresuje się codziennie. Najmniej zestresowani są pracownicy związani z IT („tylko” 11 proc. przyznaje się do codziennego stresu) oraz sektorem Turystyka i Transport  (13 proc.).

– Powszechność stresu w pracy wynika z wielu czynników. Jednym z nich mogą być trudne kontakty z wymagającym pracodawcą lub klientem. Nie bez znaczenia jest także praca pod presją czasu lub z dużą odpowiedzialnością. Pracodawcy powinni natomiast rozpatrywać i analizować czynniki stresogenne wśród swoich podwładnych bardzo indywidualnie. Wiele zależy od wrażliwości emocjonalnej danej osoby. Niektórzy mają wyższy próg stresu i denerwują się w sytuacjach, które na innych ludzi w ogóle nie wpływają – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.

Zestresowany, czyli mało produktywny

Stres jest też wymieniany jako jedna z barier uniemożliwiających efektywną pracę. Niemal 11 proc. zatrudnionych podaje go, jako barierę większej produktywności. Co ciekawe, najczęściej przyznają to młodzi pracownicy poniżej 24 roku życia (ponad 21 proc.), a najmniej – najstarsi 55+ (zaledwie 5 proc.). Z kolei jako najczęstsze źródło demotywacji w pracy pracownicy podają brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym, z czego przewagę w tej grupie stanowią kobiety – 15 proc. z nich uważa, że odpowiedni balans między ich życiem prywatnym i pracą jest naruszony. Polki dużo częściej odczuwają też stres – do codziennego jego odczuwania przyznaje się aż 28 proc. ankietowanych, podczas gdy w przypadków mężczyzn odsetek ten jest o 7 p.p. niższy. Jak podkreśla Anna Barbachowska, taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność firmy.

 Stres czasami potrafi pozytywnie wpłynąć na produktywność pracownika, ponieważ działa mobilizująco i pomaga przy wypełnianiu obowiązków w krótkim czasie. Jednak po długim czasie regularnego doświadczania stresu w pracy produktywność spada, pojawia się chroniczne przemęczenie, co w rezultacie może doprowadzić do wypalenia zawodowego oraz depresji. Dlatego pracodawcy powinni dbać o równowagę psychiczną swoich pracowników i zapewnić im odpowiedni balans między odpoczynkiem a wykonywaniem obowiązków – podkreśla ekspertka.

Polacy najbardziej zestresowanym narodem

Porównując wyniki badań z innymi krajami, sytuacja polskich pracowników rysuje się w ciemnych barwach. Jesteśmy bowiem na szarym końcu europejskiej stawki pod kątem odczuwania codziennego stresu, odbiegając od średniej europejskiej o 8 p.p. Przed nami w rankingu plasują się tylko Niemcy, wyprzedzając nas jednak o 5 p.p. Najlepiej w rankingu wypada Holandia, w której aż 22 proc. pracowników nie doświadcza stresu wcale, natomiast codzienny stres odczuwa zaledwie 8 proc. pracowników.

Raport „The Workforce View in Europe 2019” jest dostępny pod adresem: http://bit.ly/raport_ADP_2019

Dodaj komentarz