Breaking News

Polska na łyżwach – wyniki badania

Jazda na łyżwach to najpopularniejszy w Polsce sport zimowy, wynika z badania “Polska na łyżwach” przeprowadzonego na zlecenie PGE Energia Ciepła przez Kantar Polska. Łyżwiarstwa próbowało aż 87 proc. badanych, z czego co czwarty w ciągu ostatnich dwóch lat. Respondenci zauważają rosnącą popularność tej dyscypliny i wskazują potrzebę większej liczby lodowisk oraz profesjonalnych instruktorów.

Łyżwiarstwo jest sportem zimowym uprawianym częściej niż narciarstwo. W badaniach przeprowadzonych w tym roku przez Kantar Polska, na zlecenie PGE Energia Ciepła, aż 87 proc. badanych osób zadeklarowało, że chociaż raz w życiu jeździło na łyżwach, 38 proc. – w ciągu ostatnich 5 lat, a co czwarty respondent w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jazda na łyżwach nie wymaga dużych nakładów finansowych, jedynym niezbędnym sprzętem są łyżwy, a te łatwo wypożyczyć. Duże znaczenie ma też dostępność infrastruktury – 91 proc. mieszkańców dużych miast wie gdzie w ich okolicy można jeździć na łyżwach.

Najwięcej badanych (64 proc.) ma w pobliżu lodowiska kryte, drugie pod względem dostępności są lodowiska odkryte (55 proc.). Jednocześnie 61 proc. respondentów uważa, że w polskich miastach brakuje lodowisk, co może wskazywać, że istniejąca infrastruktura nie jest wystarczająca ze względu na rosnącą popularność tego sportu (44 proc. osób zadeklarowało, że jazda na łyżwach jest coraz bardziej popularna).

-Cieszymy się, że wyniki badania potwierdzają to, co – jako Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego – od pewnego czasu obserwujemy. Łyżwiarstwo, dające możliwość wszechstronnego rozwoju, staje się coraz bardziej popularną formą aktywności. Aby realizacja tych społecznych oczekiwań, ujawnionych w badaniu Kantar Polska, mogła się spełniać, potrzebny jest szeroki program budowy sztucznych lodowisk w halach, które zapewnią możliwość uprawiania w nich łyżwiarstwa. Zarówno w formie rekreacyjnej, jak i wyczynowej. W obecnej dobie łyżwiarstwo uprawiane we wszelkiej formie na krytym lodowisku jest daniem możliwości uprawiania tej aktywności praktycznie przez cały rok. Realizowany przez PZŁF ministerialny program „Chodź na łyżwy”, w którym tak wydatnie wspiera nas nasz partner PGE Energia Ciepła, pozwala propagować ruch na łyżwach w każdej grupie wiekowej, wpisując się w nasze oczekiwania, żeby na lodowiska chodziły całe rodziny – mówi Jacek Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

Polak na łyżwach

Łyżwiarstwo cieszy się większą popularnością wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Ten sposób spędzania wolnego czasu częściej wybierają osoby młode i posiadające dzieci. Łyżwiarstwo jest sportem rodzinnym i towarzyskim. Połowa badanych jeździ na łyżwach z partnerem/partnerką, a co trzeci z dziećmi. Czas na lodowisku Polacy chętnie spędzają też ze znajomymi i innymi członkami rodziny. Jedynie 19 proc. jeździ na łyżwach indywidualnie. Taki sam procent osób w ogóle rezygnuje z pójścia na lodowisko ze względu na brak towarzystwa.

Nauka jazdy na łyżwach

Wyniki badania pokazują, że wielu Polaków jeździ na łyżwach, jeszcze więcej chciałoby jeździć, tylko trzeba im to umożliwić. Dlatego angażujemy się w popularyzację łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom, na lodowiskach w całej Polsce, właśnie swoje pierwsze kroki na łyżwach stawiają przyszli mistrzowie łyżwiarstwa figurowego” – powiedział Zbigniew Kajdanowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła.

Co czwarty badany zadeklarował, że nie jeździ na łyżwach ze względu na brak umiejętności, a 11 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ma od kogo się tego nauczyć. Ponad połowa badanych uważa, że w polskich miastach brakuje instruktorów łyżwiarstwa, dlatego ważna jest możliwość skorzystania z takich lekcji, które oferuje PGE Energia Ciepła podczas organizowanych Dni Otwartych „Rodzinne łyżwy” na lodowiskach w całej Polsce. Także podczas „Poranków dla dzieci z PGE Energia Ciepła” na Zimowym Narodowym instruktorzy uczą najmłodszych jazdy na łyżwach. W tym sezonie w zajęciach wzięło udział ponad 8,5 tys. dzieci, co oznacza ponad 30 proc. wzrostu w stosunku do sezonu 2018/2019.

PGE Energia Ciepła jest też partnerem programu “Chodź na łyżwy”, organizowanego przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Program, który jest skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, działa w 14. miastach w całej Polsce i pozwala skorzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych przez trenerów z klubów będących członkami Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego.

Badanie „Polska na łyżwach” zostało przeprowadzone przez Kantar Polska na zlecenie PGE Energia Ciepła w lutym 2020 r. z uwzględnieniem reprezentatywnej próby 1000 Polaków w wieku 15+ mieszkających w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dodaj komentarz