Breaking News

Prawidłowe ważenie w laboratorium

Ważenie jest najczęściej wykonywaną czynnością w każdym laboratorium. Istnieje wiele rodzajów wag, które są wykorzystywane w tym celu; różnią się zakresem i dokładnością odczytu, ale wszystkie są wrażliwe na trudne warunki środowiskowe.

Na wynik ważenia ma wpływ wiele czynników. Jeżeli umiejscowienie wagi nie jest zgodne z wytycznymi dobrych praktyk ważenia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyskiwane wyniki nie będą powtarzalne lub dokładne przy każdym ważeniu. Podmuchy powietrza, zmiany temperatury, bezpośrednia ekspozycja na działanie promieni słonecznych, a nawet brak odpowiedniej konserwacji mogą spowodować, że wyniki będą po prostu błędne. Im wyższa dokładność odczytu wagi, tym większe prawdopodobieństwo, że błędne wyniki wpłyną negatywnie na cały proces ważenia lub proces badawczy itp.

Jednym z czynników mających bezpośredni negatywny wpływ na wyniki ważenia są ładunki elektrostatyczne. Nie są widoczne, ale ich obecność niekorzystnie wpływa na wynikipomiarów. Błędy w odczytach są bardziej prawdopodobne i bardziej istotne, jeżeli czytelność wagi sięga 4. lub 5. miejsca po przecinku, jednak błędy te dotyczą nie tylko wag analitycznych i semi-micro. Eliminacja ładunków elektrostatycznych może wymagać zwiększenia wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, zmiany sposobu przechowywania próbek lub łódeczek wagowych, bądź też użycia zewnętrznych urządzeń neutralizujących ładunki elektrostatyczne. Niektóre modele wag Explorer Semi-Micro firmy OHAUS mają w standardzie wbudowany jonizator; ponadto jonizator dostępny jest jako samodzielne akcesorium.

Wprowadzone właśnie na rynek wagi Pioneer PX zostały wyposażone w funkcję ułatwiającą eliminację ładunków elektrostatycznych. Na górze szafki przeciwpodmuchowej znajduje się czerwona listwa – jest to rozwiązanie służące do usuwania ładunków elektrostatycznych. Działanie urządzenia nie wymaga dodatkowego zasilania ani połączeń. Eliminacja ładunków elektrostatycznych następuje po dotknięciu listwy obiektem wymagającym uziemienia.

Jak twierdzi Szymon Hołubowicz, Senior Market Manager w OHAUS Europe GmbH, „w przypadku wag podstawowych, takich jak Pioneer PX, funkcja ta jest unikalna i ma na celu pomoc użytkownikom w uzyskaniu każdorazowo jak najdokładniejszego wyniku”. „Użytkownicy mogą teraz być pewni, że wyniki ważenia są poprawne, nawet przy użyciu akcesoriów pomiarowych mających tendencję do kumulowania ładunków elektrostatycznych”.

Wagi Pioneer PX wprowadzono na rynek 9. lipca 2018 r. Więcej informacji na ich temat znaleźć można na stronie ohaus.com.

Dodaj komentarz