Breaking News

Rusztowania budowlane

Wynajem rusztowań budowlanych to bardzo popularna opcja stosowana przez firmy budowlane. Na początek poznajmy co to jest rusztowanie. Rusztowanie to konstrukcja zazwyczaj tworzona na pewien określony czas. Jest ono niezbędną formą zabezpieczającą pracę, prowadzoną na wysokościach. Prace te zazwyczaj mają charakter konserwacji, naprawie, rozbiórce lub wznoszeniu budynków. Rusztowanie powinno zapewnić łatwiejszy dostęp do wymienionych czynności.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury zawartych w rozporządzeniu z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym-dla rusztowań innych niż systemowe. Dodatkowo, każdy kto montuje rusztowania obowiązkowo musi mieć do tego uprawnienia.

Gotowe rusztowanie należy zgłosić do odbioru. Bez niego nie ma możliwości wykorzystania sprzętu. Odbiór ten zapewni nam kierownik budowy lub uprawniona osoba.

Elementy rusztowania, nie ważne kupionego czy wypożyczonego, należy rozstawić na stabilnym podłożu. Akceptowane jest wyprofilowanie terenu, tak aby umożliwić odpływ wód opadowych. Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem lub demontażem rusztowania trzeba wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

Cenną informacją jest fakt, iż na rusztowaniu powinny znajdować się tabliczki z podstawowymi informacjami takimi jak: dopuszczalna ładowność pomostów, wykonawca lub monter rusztowania.
Każde rusztowanie powinno zapewniać możliwość swobodnego, bezpiecznego wykonywania robót.

Rusztowania muszą posiadać piony komunikacyjne i balustrady ochronne. Powinny zabezpieczać robotników budowlanych pracujących poza rusztowaniem, przed spadanie niebezpiecznych przedmiotów. Jeżeli prace są wykonywane w miejscu publicznym, rusztowania powinny też zabezpieczać przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne.

Podsumowując, rusztowania możemy wynająć lub zakupić na własność. W obu przypadkach muszą spełniać one dość surowe kryteria. Usytuowanie ich w obrębie ciągów komunikacyjnym wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa.

Zagadnienia konstrukcyjne i sposób użytkowania rusztowań w naszym kraju określają szczegółowo określone normy. Spis podstawowych norm znajdziemy w internecie oraz we wspomnianym na początku rozporządzeniu.


monterbudowy.pl

Dodaj komentarz