Breaking News

TRZY TOP ZASADY, KTÓRYMI POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ ROLNIK

Czynniki i zabiegi agrotechniczne mają ogromny wpływ na plon oraz jego jakość, a błędy popełniane podczas przygotowania gleby, nawożenia i siewu mogą rolnika dużo kosztować. Zatem odpowiednie ich wykonanie pozwolą cieszyć się wysokimi plonami, bez zbędnych nakładów finansowych i czasu pracy. Jak zatem tego dokonać?

JEDEN PRZEJAZD OD ZBIORU PRZEDPLONU DO SIEWU

Wielokrotne przejazdy maszynami do tradycyjnej uprawy roli doprowadzają do degradacji gleby. Na jej powierzchni tworzy się skorupa, a głębsze warstwy są nadmiernie zagęszczone, przez co brakuje tlenu, a życie biologiczne zamiera. Rozwiązaniem jest uprawa pasowa, czyli uprawa gleby tylko w rzędach, w których wysiewane są nasiona roślin.

– Dzięki technologii Mzuri Pro-Til siew wykonywany jest bez wielokrotnych, intensywnych zabiegów uprawy roli po zbiorze przedplonu. W jednym przejeździe maszyny gleba jest głęboko uprawiona tylko w wąskich pasach, w które aplikowane są nawozy oraz wysiewane nasiona na dokładnie kontrolowaną głębokość – mówi Marek Różniak, prezes firmy Mzuri.

Co ważne, nasiona zostają umieszczone w wilgotnej, odpowiednio napowietrzonej glebie o dobrej strukturze. Korzystne warunki powietrzno-wodne umożliwiają szybkie i równomierne wschody oraz intensywny wzrost korzeni i całych roślin.

ODPOWIEDNIE NAWOŻENIE

Warunkiem uzyskania wysokich plonów o bardzo dobrej jakości jest odpowiednie nawożenie. Ważne są przy tym dobór nawozu, zawartość makro- i mikroelementów, dawka i sposób aplikacji. W technologii Mzuri Pro-Til nawozy dobrane do wymagań rośliny i warunków glebowych podawane są w spulchnione pasy gleby, obok wysiewanych nasion. Uwalniające się składniki pokarmowe w bezpośrednim sąsiedztwie wzrastających korzeni w wilgotnej glebie zapewniają dobre odżywienie roślin od początku ich wegetacji. Ograniczone są ich straty, co chroni środowisko przed zanieczyszczeniem.

ZRÓWNOWAŻONY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Stosując uprawę pasową według technologii Mzuri Pro-Till, dzięki rezygnacji z odwracania gleby i jej intensywnego spulchniania oraz odpowiedniemu nawożeniu, mamy zrównoważony wpływ na środowisko. Dodatkowo, rezygnując z wielu przejazdów maszynami rolniczymi na rzecz jednego, zmniejszamy zużycie paliwa, a przez to redukujemy emisję CO2 i N2O do atmosfery.

– Ściernisko oraz duża ilość resztek roślinnych na powierzchni gleby chronią ją przed nadmiernym parowaniem wody, utratą struktury, zaskorupieniem, erozją wodną i wietrzną oraz zmywem powierzchniowym. Wpływają również korzystnie na aktywność organizmów glebowych, jak dżdżownice i pożyteczne mikroorganizmy – dodaje ekspert.

Stosując jeden przejazd agregatu Mzuri od zbioru przedplonu do siewu kolejnej rośliny oraz odpowiednie nawożenie, sprawimy, że plony są duże i dobrej jakości przy zachowaniu zasady zrównoważonego wpływu na środowisko. Dodatkowo stosując się do powyższych zasad, ponosimy niższe koszty i uzyskujemy większy zysk.

Dodaj komentarz