Breaking News

Windykacja oraz egzekucja komornicza – jakie są prawa, obowiązki i zakazy?

Windykacje, jak i egzekucje komornicze rządzą się swoimi prawami, a osoby wykonujące swoją pracę są zobowiązane do ściągania długów. Jednak nie mają prawa działać bezwzględnie. Są konkretne przepisy prawne, które mówią o tym, w jaki sposób powinna wyglądać windykacja, a w jaki sposób egzekucja komornicza.

Rozpocząć należy od tego, że windykacja i egzekucja komornicza to dwie odrębne rzeczy. Żaden dłużnik pomimo różnych sytuacji nie może zostać pozbawiony podstawowych Praw Człowieka oraz nie może pozostać bez środków do życia.

Podstawowe informacje na temat windykacji

Windykacją zajmuje się windykator lub firma windykacyjna. Windykacja polega tylko i wyłącznie na powiadomieniach o zadłużeniu, propozycjach ugody oraz rozłożenia długu na dogodne raty. Kontaktować się z dłużnikiem można telefonicznie, wiadomością SMS, listownie, mailowo oraz windykator może zjawić się w miejscu zamieszkania osoby zadłużonej, ale bez zgody nie ma prawa wejść do mieszkania ani na posesję. Windykator nie może wymagać również informacji o stanie majątkowym.

Windykator nie może stosować gróźb, zastraszań, nie może nękać ani stalkować dłużnika. Nie może również rozmawiać o długu z osobami trzecimi, które nie zostały upoważnione. Ponadto nie może wykonywać żadnych czynności egzekucyjnych

Oczywiście mowa tutaj o wstępnej windykacji. Później może nastąpić windykacja sądowa, a na sam koniec windykacja z pomocą komornika, która przeradza się w egzekucję komorniczą.

Podstawowe informacje o egzekucji komorniczej

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje swoje obowiązki na mocy prawa. Wykonuje je po wyroku sądowym, jeśli zapłata za należności dla wierzyciela nie została uregulowana przez dłużnika.

Komornik ma więcej możliwości i praw niż firma windykacyjna. Komornik może wejść na posesję, jak i do mieszkania, jeśli ma ze sobą odpowiednie dokumenty. Utrudnianie czynności komornikowi skutkuje wezwaniem policji, która nawet siłą może wejść na teren dłużnika.

Na etapie egzekucji komorniczej nie można negocjować z komornikiem, ponieważ działa on w imieniu wierzyciela i nie jest osobą decyzyjną w kwestii długu, jednak w dalszym ciągu można pozostać w kontakcie z wierzycielem i próbować się z nim dogadać.

Komornik może żądać wszystkich informacji na temat stanu majątkowego dłużnika, może zająć wynagrodzenie, rentę, emeryturę oraz rachunek bankowy (pozostawiając kwotę wolną od zajęcia, jeśli taka jest możliwa), może przejąć nieruchomości i ruchomości (nawet te, których dłużnik jest współwłaścicielem).

Ale jednak komornik nie może pobrać wpłaty z alimentów, świadczeń na rodzinę (np. “500 plus”), świadczeń uzyskanych od pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów.

Więcej informacji na temat egzekucji komorniczej można szukać pod adresem: www.windykacja-arbiter.pl/typy-egzekucji-komorniczej/

Podsumowując można powiedzieć, że zarówno windykator, jak i komornik, mają swoje prawa, obowiązki, jak i również zakazy, których muszą przestrzegać. Jeśli ktoś jest dłużnikiem to zawsze warto na początku przemyśleć sobie kwestie, czy nie lepiej poszukać rozwiązania i porozumieć się z firmą windykacyjną. Pozwoli to uniknąć obu stronom dodatkowych kosztów oraz pomoże rozłożyć dług na więcej rat.

Firmy windykacyjne czasem stosują konkretne działania na pograniczu prawa, ale pozostając z nimi w kontakcie zawsze można liczyć na porozumienie się.

Wszelkie naruszenie prawa ze strony firmy windykacyjnej lub komornika należy niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich służb. Dłużnik ma swoje obowiązki, ale też ma swoje prawa, których powinien bronić. Warto też zachować spokój w działaniach egzekucyjnych, ponieważ nie można ich uniknąć.

Dodaj komentarz