Breaking News

XIX-wieczny budynek w centrum Rudołtowic odnowiony!

Kopleks dworsko-pałacowy z przełomu XVIII i XIX wieku to serce Rudołtowic – wsi położonej w województwie śląskim. Pałac związany z historią Książąt Pszczyńskich stanowi dumę lokalnych społeczności. Natomiast jeden z budynków przynależących do kompleksu, tzw. oficyna, jeszcze do niedawna wyraźnie kontrastował wyglądem z pięknym otoczeniem. Był brudny i zaniedbany. Co więcej, budynek ten jest wykorzystywany w szczytnym celu przez organizację pozarządową. Dzięki programowi „Cif. Witaj, piękna Polsko!”, w którym rudołtowicka lokalizacja została wytypowana do odświeżenia, odzyskał on dawny blask.

Budynek w Rudołtowicach, tzw. dworska oficyna, jest jedną z lokalizacji wybranych do odnowienia w 2. etapie programu „Cif. Witaj, piękna Polsko!”. Stanowi on część historycznego kompleksu parkowego, położonego w wyjątkowo urokliwej lokalizacji. Jest też bardzo ważnym miejscem na mapie regionu. To duma lokalnej społeczności, a dodatkowo funkcjonuje tu Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży prowadzone przez organizację pozarządową. Tutaj organizowane są wydarzenia edukacyjne i integracyjne: pikniki rodzinne, imprezy, warsztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z miejsca tego korzystają nie tylko mieszkańcy Rudołtowic, ale i okolicznych gmin.

Dotychczas budynek ten wyraźnie różnił się wyglądem od pozostałych – był bardzo zanieczyszczony, podobnie jak przylegający do niego chodnik. W ramach renowacji w programie „Cif. Witaj, piękna Polsko!” został naprawiony tynk oraz starannie wyczyszczono mocno zabrudzoną frontową elewację oficyny oraz chodniki wokół budynku. Dodatkowo przed oficyną stanęły duże drewniane skrzynie z ogródkami zielnymi i różnokolorowymi kwiatami, które nie tylko będą cieszyły lokalną społeczność swoim pięknem, ale także staną się elementem terapii sensorycznej dla podopiecznych Centrum. Miejsce nabrało nowego blasku!

W działania na rzecz poprawy wyglądu rudołtowickiej lokalizacji w ramach programu „Cif. Witaj, piękna Polsko!” mocno zaangażowała się także kadra Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego, a pod adresem akcji padło wiele ciepłych słów.

– Dzięki akcji to miejsce bardzo wyładniało, wcześniej budynek był brzydki, odpadał tynk ze ścian. Taka zmiana bardzo korzystnie oddziałuje na całe otoczenie. Wszystko, co dzieje się pozytywnego wokół nas, wpływa także na nas, na to, jak się czujemy, jak myślimy. W ładnym miejscu są to pozytywne doświadczenia. Plac zabaw w parku należącym do kompleksu w Rudołtowicach jest jedynym w okolicy, dzieci przychodzą tu, żeby się pobawić, odbywają się tu rozmaite wydarzenia kulturalne. To bardzo ważne miejsce dla całej okolicy. Jego zmiana na lepsze ma wpływ na wszystkich, którzy w tym miejscu bywają. Dzięki akcji budynek stał się piękniejszy. Przyjeżdżają dzieci, nasi podopieczni z rodzicami, żeby zobaczyć zmiany, sąsiedzi podziwiają, roznosi się informacja o tym, komu ją zawdzięczamy – komentuje rewitalizację miejsca Beata Brom, dyrektor Centrum.

Wybór lokalizacji w Rudołtowicach do renowacji w ramach akcji „Cif. Witaj, piękna Polsko!” komentuje Teresa Latuszewska-Syrda, prezes zarządu Fundacji Urban Forms, partnera programu: „Wokół nas jest wiele pięknych miejsc, których uroku nie zauważamy, ponieważ są one zaniedbane. To właśnie takim miejscom w ramach programu „Cif. Witaj, piękna Polsko!” chcemy przywrócić blask. Szukamy takich lokalizacji, które po renowacji będą służyły lokalnym społecznościom. Robimy to, ponieważ wiemy, jak ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia jest czyste, estetyczne, atrakcyjne otoczenie. Budynek w Rudołtowicach należy do pięknego, choć kameralnego kompleksu dworskiego i jest obecnie wykorzystywany w szczytnym celu. To także miejsce, które integruje mieszkańców

okolicznych miejscowości. Jesteśmy przekonani, że oczyszczenie XIX-wiecznego budynku przyniesie dużo korzyści, będąc powodem radości i dumy dla mieszkańców oraz użytkowników tej przestrzeni”.

Badania potwierdzają, że otoczenie ma znaczenie!

Estetyka miejsc, w których funkcjonuje dana społeczność wpływa nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale także buduje zaangażowanie społeczne. Ponadto życie w zadbanym, estetycznym otoczeniu pozwala na właściwy odpoczynek i regenerację. Takie wnioski płyną z badań nad projektami rewitalizacyjnymi na całym świecie. Badania te wykazały, że poprawa wyglądu otoczenia pozytywnie wpływa na lokalne społeczności – wzrasta zadowolenie z życia w miejscu zamieszkania i, co niezwykle ciekawe, satysfakcja z życia całej społeczności1.

Przykładowo, realizując projekt odnawiania przestrzeni w jednym z australijskich miast badano stosunek mieszkańców do najbliższego otoczenia przed i po wprowadzeniu ulepszeń. Po renowacji znacząco wzrosła liczba mieszkańców mówiących, że w ich sąsiedztwie znajdują się atrakcyjne budynki (64% po renowacji vs 18% przed renowacją), o wiele częściej mówili o poczuciu przynależności do społeczności sąsiedzkiej (70% po renowacji vs 48% po renowacji), a swoje otoczenie określali jako bezpieczne (27% po renowacji vs 8% przed renowacją). Co też niezwykle ważne, więcej osób przybywających do tej okolicy z zewnątrz chciałoby tu pozostać (54% po renowacji vs 13% przed renowacją).2

Podobne wnioski płyną z przeprowadzonego niedawno eksperymentu. Zbadano wówczas reakcje ponad 2 tysięcy uczestników obcujących z rzeczami codziennego użytku, wśród których znajdowały się przedmioty „piękne”, „funkcjonalne” i „piękne i funkcjonalne”. Monitorowano rytm serca badanych oraz wydzielanie potu. Okazało się, że obiekty czysto funkcjonalne, które nie były piękne, powodowały wzrost negatywnych emocji o 23%. Natomiast obcowanie z rzeczami jednocześnie pięknymi i funkcjonalnymi wywoływało pozytywne emocje, takie jak spokój i zadowolenie, redukując aż o 33% takie odczucia jak gniew czy irytacja3. Te wnioski płynące z badań potwierdzają ważną funkcję, jaką spełnia program „Cif. Witaj, piękna Polsko!” oraz właściwy dobór miejsc do renowacji – zarówno pięknych, jak i funkcjonalnych. Dzięki temu przeprowadzone remonty będą poprawiać jakość życia i samopoczucie mieszkańców.

O programie

„Cif. Witaj, piękna Polsko!” to akcja społeczno-edukacyjna, której misją jest uświadamianie Polakom, jak ważne jest, by dbać o swoje otoczenie – nie tylko we własnym domu, ale także na zewnątrz, w miejscu zamieszkania. Przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy, wpływa bowiem na jakość i komfort życia. Marka Cif realizuje ten cel, odnawiając w polskich miastach te miejsca, które odgrywają ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. W ramach akcji w 2018 r. zostanie przeprowadzonych 12 renowacji. Podejmowane działania mają na celu stwarzanie mieszkańcom warunków, w których mogą poprawić komfort swojego życia oraz budować wzajemne więzi. Program ma charakter edukacyjny, mając inspirować Polaków do aktywnego działania na rzecz zmian w swoim otoczeniu.

Urban Forms

Partnerem akcji „Cif. Witaj, piękna Polsko!” jest Fundacja Urban Forms. Od 2009 r. zajmuje się ona szeroko pojętą kulturą miejską. Organizuje, promuje i wspiera inicjatywy artystyczne, przeprowadza działania edukacyjne i społeczne. Angażuje się w aktywności, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście. Misja Fundacji – przywracanie piękna zaniedbanej przestrzeni, żeby ożywić lokalną społeczność, idealnie harmonizuje się z misją Cif, dlatego Fundacja przyjęła zaproszenie do realizacji wspólnego projektu.


1 Eziyi O. Ibem , Dolapo Amole. Subjective life satisfaction in public housing in urban areas of Ogun State, Nigeria. Cities Volume 35, December 2013, Pages 51–61.

2 Raport „Jak piękniejsze otoczenie wypływa na nasze samopoczucie”, dr Simone Moor, 2016.

3 jw.

Dodaj komentarz