Breaking News

Branża reklamy online buduje przyjazne środowisko dla użytkowników internetu

Coalition for Better Ads (CfBA) to międzynarodowa inicjatywa szeregu firm, której jednym z celów jest standaryzacja formatów reklamowych dostępnych w internecie, w tym przede wszystkim wyeliminowanie tych reklam, które uważane są za natarczywe i irytujące z perspektywy konsumentów. Dotychczas Koalicja wprowadziła standardy dotyczące formatów statycznych w środowiskach PC i mobile, obecny zaś reguluje szczegółowo obszar wideo. Dotyczy on konkretnie krótkich treści wideo, których długość nie przekracza 8 minut.

Zgodnie z wypracowanym przez CfBA standardem niedozwolona będzie emisja tzw. mid-rolli, czyli reklam internetowych w formacie wideo, które startują w trakcie  emisji oglądanego przez użytkownika materiału, jako ich przerywnik. Wykluczone zostały wszystkie formaty tego typu.

Kolejnym ograniczeniem jest długość reklamy lub bloku reklamowego, które mogą pojawić się przed rozpoczęciem treści wideo w formie reklamy typu pre-roll. Maksymalna długość została ograniczona do 61 sekund. Dodatkowo, jeśli blok reklamowy lub pojedynczy spot znajdują się w przedziale 31-61 sekund musi być dostępna opcja pominięcia spotu po pięciu sekundach.

Ostatnim obostrzeniem jest rozmiar reklam display przykrywających treść wideo w trakcie ich odtwarzania.

Tutaj standard zabrania umiejscowienia tego typu reklam po środku odtwarzanej treści
i ogranicza ich wielkość do 20% wielkości playera.

– W ramach Grupy Roboczej IAB Polska staraliśmy się podjąć wszelkie kroki, aby finalny standard CfBA, wraz z zawartymi w nim formatami był akceptowalny dla wszystkich uczestników polskiego rynku. Nie były to łatwe rozmowy (vide: ekspertyza IAB Polska) i zauważenie naszej perspektywy rynkowej wymagało czasu. Efekt można obserwować w finalnym kształcie standardu, do którego jako IAB Polska nie wnosiliśmy już dalszych uwag. – tłumaczy Dominik Dębski, Head of Product Management w Ringier Axel Springer Polska, Członek Grupy Roboczej Audiowideo.

Standardy CfBA dotyczące formatów wideo zostały ogłoszone 5 lutego 2020 roku, a wszystkie podmioty  należące do Programu Better Ads Experience będą przestrzegać okresu przejściowego nie krótszego niż 4 miesiące.

Dodaj komentarz