Breaking News

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy to specjalista, który zajmuje się zdrowiem pracowników oraz wpływem warunków pracy na ich zdrowie. Głównym celem pracy lekarza medycyny pracy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia pracowników.

Zajęcia, które wykonuje lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy w Jeleniej Górze wykonuje wiele różnych zadań wśród nich znajdują się przede wszystkim badania lekarskie pracowników, których celem jest określenie ich stanu zdrowia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Badania te mają na celu wykrycie chorób zawodowych oraz ocenę stopnia narażenia pracownika na szkodliwe czynniki środowiska pracy, takie jak hałas, pyły, substancje chemiczne czy promieniowanie. Lekarz prowadzi również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników oraz pracodawców. W trakcie tych szkoleń omawia się m.in. zasady ergonomii, zasady postępowania w przypadku wypadków oraz przepisy BHP.

Z kim współpracuje taki lekarz? 

Jednym z ważnych zadań lekarza medycyny pracy jest także współpraca z pracodawcami w celu poprawy warunków pracy oraz minimalizacji ryzyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy może doradzać pracodawcom w zakresie wprowadzania odpowiednich zmian w organizacji pracy, stosowania środków ochrony indywidualnej czy wyboru właściwych technologii. Prowadzi również dokumentację medyczną związaną z pracownikami oraz ich stanem zdrowia. W ramach tej dokumentacji lekarz medycyny pracy prowadzi kartoteki pracowników, w których zapisuje informacje na temat ich stanu zdrowia oraz wykonywanych badań lekarskich. Oprócz tego może także pełnić rolę specjalisty ds. chorób zawodowych. W tym przypadku zajmuje się on diagnozowaniem i leczeniem chorób oraz wykonuje  badania wstępne w Jeleniej Górze związanych z wykonywaną pracą.

Lekarz medycyny pracy zajmuje się zapewnieniem bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, a także zapobieganiem chorobom zawodowym. Dzięki jego działaniom pracownicy są w stanie wykonywać swoją pracę bezpiecznie i bez szkodliwego wpływu na zdrowie.

Dodaj komentarz