Breaking News

Już 50% energii wykorzystywanej w Tetra Pak pochodzi z zasobów odnawialnych

Obecnie Tetra Pak pozyskuje połowę swojego zaopatrzenia w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że firma jest na dobrej drodze do spełnienia zobowiązania wobec inicjatywy RE100, zrzeszającej najbardziej wpływowe firmy na świecie, deklarujące wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej we wszystkich działaniach do 2030 roku.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, zużycie energii ze źródeł odnawialnych Tetra Pak wzrosło dwuipółkrotnie – z 20% w 2016 r. do obecnych 50%. Osiągnięto to dzięki połączeniu inicjatyw, w tym zakupu międzynarodowych certyfikatów energii odnawialnej (I-RECs) i instalacji paneli umożliwiających pozyskanie energii słonecznej we własnych obiektach.

Korzystanie z odnawialnej energii jest ważną częścią procesu dążącego do zmniejszenia wpływu naszych działań na emisję dwutlenku węgla. Wspiera także walkę ze zmianami klimatycznymi – mówi Mario Abreu, Vice President Sustainability z Tetra Pak – Kupując certyfikaty odnawialnej energii, inwestujemy w rozwój infrastruktury zwiększającej dostępność odnawialnych źródeł energetycznych. W międzyczasie analizujemy również możliwości rozbudowy własnych instalacji słonecznych – dodaje.

Zakłady produkcyjne Tetra Pak w Szwecji, Danii, Finlandii i Republice Południowej Afryki korzystają w 100% z energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Ponadto 17 z oddziałów firmy na świecie funkcjonuje wyłącznie z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej.

Firma Tetra Pak po raz pierwszy otrzymała Gold-Standard I-REC w Tajlandii, gdzie wkrótce lokalna fabryka wyprodukuje dodatkowy 1 megawat (milion watów) odnawialnej energii elektrycznej z paneli słonecznych. Gold-Standard I-REC to certyfikat przyznawany firmom wytwarzającym energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i przestrzegających ścisłych limitów w tym zakresie. Tetra Pak jest również głównym nabywcą certyfikatów I-REC w Chinach i jako pierwsza dostarczyła energię słoneczną Ekoenergy w Republice Południowej Afryki.

RE100 to globalna inicjatywa współpracy różnych przedsiębiorstw, kierowana przez The Climate Group we współpracy z organizacją Carbon Disclosure Project w celu zwiększenia zapotrzebowania i dostaw na energię odnawialną.

Dodaj komentarz